Oferta

  1. Sporządzamy Biznes plany  m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji, jako załącznik do wniosku kredytowego.
  2. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie inwestycji. W ramach usługi bezpłatnie sprawdzamy dostępność funduszy unijnych dla planowanego przedsięwzięcia oraz oceniamy szanse na otrzymanie dotacji. Zajmujemy się kompleksowym opracowaniem dokumentacji dla różnych programów i różnych inwestycji. Bez względu na wartość Twojego projektu oraz branżę w której działasz oferujemy swoją pomoc.
  3. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie szkoleń, doradztwa. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowego przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, uzupełniamy, poprawiamy oraz opiniujemy wnioski już przygotowane. Posiadamy doświadczenie w opracowaniu projektów m. in. skierowanych do pracowników branży lotniczej, osób bezrobotnych oraz w zakresie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych.
  4. Przygotowujemy programy funkcjonalno- użytkowe. Przy współpracy z projektantami, przygotowujemy programy funkcjonalno–użytkowe, stanowiące punkt wyjścia do określenia koncepcji projektu budowlanego oraz opracowania budżetu realizacji inwestycji.
  5. Sporządzamy analizy finansowe. Zajmujemy się tworzeniem analiz sytuacji finansowych firm oraz rentowności planowanych w przedsiębiorstwie inwestycji. Analiza finansowa pozwoli uzyskać informację o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne.
  6. Zajmujemy się monitoringiem i audytem projektów unijnych głównym celem audytu, jest ocena czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa. Sprawdzimy to dla Ciebie.