Aktualności

UWAGA!!!

W załączeniu LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
do WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO

Lista wniosków ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu LEPSZE JUTRO

NABÓR Wniosków o przyznanie pomostowego wsparcia finansowego przedłużonego

BIURO PROJEKTU INFORMUJE, ŻE nabór Wniosków o przyznanie pomostowego wsparcia finansowego przedłużonego
OD UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „LEPSZE JUTRO”
TRWA OD 06.10.2021 r. DO 08.10.2021 r. do GODZ.14:00

Zebranie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się dnia 11.10.2021 r.

 

UWAGA!!!

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ OCENĘ oraz LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO PODSTAWOWEGO

LISTA RANKINGOWA

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO PODSTAWOWEGO

 

WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU BIZNESPLANÓW

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN ZŁOŻENIA BIZNESPLANU DLA REZERWOWEGO UCZESTNIKA PROJEKTU PN. „LEPSZE JUTRO” ZOSTAJE WYDŁUŻONY
DO 31.03.2021 R.  GODZ. 15:30

 

NABÓR BIZNESPLANÓW

BIURO PROJEKTU INFORMUJE, ŻE NABÓR BIZNESPLANÓW
OD UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „LEPSZE JUTRO”
TRWA OD 11.03. DO 19.03.2021R. GODZ.15:30.

 

INFORMUJEMY, ŻE BIURO PROJEKTU DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU LEPSZE JUTRO (ŚCIEŻKA PODNOSZENIA KOMPETENCJI/ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH)

REKRUTACJA ZOSTAŁA WYDŁUŻONA – NABÓR WNIOSKÓW TRWA
OD 08.03. DO 12.03.2021 r., godz.15:30

W PRZYPADKU PYTAŃ, PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TEL. 730 741 340

 

UWAGA!!!

TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU LEPSZE JUTRO ZOSTAŁ WYDŁUŻONY!

NABÓR WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ DO 05.03.2021 R. DO GODZ.15:30.

 

UWAGA !

ZMIANA TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU LEPSZE JUTRO – NABÓR WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ DO 08.01.2021 r. do 15:30 r.

Aktualność z dnia 29.12.2020 r.)

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu „Lepsze jutro” w najbliższym czasie będzie czynne w następujących godzinach:

29.12.2020 r. – 08:00 – 16:00

30.12.2020 r. – 08:00 – 12:00