Projekty unijne w trakcie realizacji

„Szanowni Państwo,
od 11.05.2020 r. rusza nabór kandydatów zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie. W terminie od 11.05.2020 r. do 22.05.2020 r. zapraszamy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) oraz ubogich pracujących – powyżej 29 roku życia, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do zgłaszania się do projektu.
Ze względu na wprowadzony stan epidemii, aplikowanie do projektu oraz kontakt z pracownikami biura projektu możliwy jest jedynie w ograniczonym zakresie. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową (w formie skanu/zdjęcia na adres golebiewska@projecthub.pl) lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Piernikarska 4/6, 87-100 Toruń.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się składanie dokumentów osobiście w biurze projektu, jednak po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

(tel. 537 676 568)

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w razie jakichkolwiek wątpliwości.”